top of page

PIER 3 - De 3 søstre

08  /   07   /   2021

AARHUS, DANMARK

Udendørs visualisering IIII Rampen.jpg

Projekttype:         Visionsoplæg - Kultur og Sport

Areal:                    6.900 m2

Status:                  Dialog med myndighed

Team:                   Roen.Studio og MOONN

Udendørs visualisering III Rampen.jpg
Pier 3 samlet plan_edited.jpg

 

VISION

 

Med den fremtidige udvikling af Pier 3, mener vi at der er nogle unikke
muligheder for at kunne efterleve mange af de ønsker byens borgere har
efterspurgt i den seneste tids debatter, ift. hvordan vi udvikler A
arhus.
Byens kant vokser, og det er netop dette vi gerne vil fremhæve med en ny
grøn forbindelse imellem de eksister
ende strukturer på Pier 3: Rampen,
Tårnet og Pakhuset, skal være byens nye mødesteder, forbundet af en tydelig
grøn korridor.

 

Byens største ”idrætsfacilitet” er vandet omkring Aarhus i form af aktiviteter
som sejlads, svømning, kajak, kabelbane, SUP m.m. Og ved at frede
den eksisterende kant, vil denne blå facilitet kunne udvides, samt danne
rekreative rum og områder, som der er stor efterspørgsel på i dag. Vi mener
at man skal arbejde efter at danne grønne lommer, af høj kvalitet, der kan
danne en beskyttende zone mellem by og vand.

 

Pier 3’s zigzag form giver gode muligheder for at opdele havnefronten i
forskellige zoner og programmer, hvor man både ville kunne gå over vandet,
ned til vandet, eller opholde sig på kanten til vandet. Formen er også
med til at kunne programsætte de forskellige udhak, så forskellige brugere
inkluderes.

 

Havnefronten bliver i oplægget bundet sammen af små grønne øer, der
skaber en tydelig sammenhæng imellem de tre faste elementer.
Arkitekturen i oplægget her er ikke himmelråbende, men bygger på de
allerede iboende kvaliteter og industrielle træk. Det som allerede er,

understreges og fremhæves, mens det som tilføjes indpasses og fortolker de
specielle træk i rampen, pakhuset, hotellet og havnefronten.
Frem for at skyde i vejret spreder forslagene sig horisontalt fra de udvalgte
bygningsværker. Hermed griber de fat i en kommende kontekst og kan fra
dag ét kvalificere kommende bygninger og byrum.

 

Forslaget revitaliserer en række eksisterende bygningsværker og strukturer,
hvorved Aarhus industrielle historie bibeholdes og trækkes med ind
den nye bydel i Aarhus. Dette skaber en fysisk og mental sammenbinding
mellem ’nyt’ og ‘gammelt’ og danner på den måde et helt specielt ejerskab
og tilhørsforhold for byens beboere. Vi mener det er vigtigt at beholde
eksisterende spor, så vi ikke glemmer historien.

 

Axometri.jpg

Afsættet for vores visionsoplæg har været den store debat der har været omkring Aarhus havnefronts udvikling. Dette har vi nøje fulgt og deltager nu selv i debatten med dette visionsoplæg. Vi mener at der er i høj grad, er stort potentiale i at indtænke rekreative områder, og fremtidige aktiviteter i de eksisterende strukturer på Pier 3. Vi har lyttet til byens borgere og lavet et visionsoplæg, som vi mener tilgodeser:

 

Dem som ønsker mere bynatur på Aarhus Ø
Dem som ønsker mere rum til idrætog urbane aktiviteter i Aarhus
Dem som ønsker flere steder hvor man bare kan være
Dem som ønsker en mere alsidig og inspirerende by
Dem som ønsker at bevare de historiske sport

 

Visionsoplægget skal ikke ses som en endelig løsning, men som et indspark til debatten, omkring hvordan vi skaber attraktive bydele, som ikke kun tilgodeser den lokale kontekst, men som skaber værdi for hele byen.

Indendørs visu pakhus 77.jpg
Udendørs visualisering II Pakhus 77.jpg
Udendørs visualisering Rampen.jpg
Udendørs visualisering II Rampen.jpg
bottom of page